SAITAMA - DREVE
 
Country:    Japan
Year:   2020
Gender:  
Category:   Continental
 

Info | Cyclists | Photos | Results | Rankings | 2021
Name Nat.   Birthdate   Team 2019  
Kodai Abe      1996-06-09  
Mouniyoshi Abiko      1999-01-16  
Ryohei Fujita      1997-05-13  
Shiryu Handa      1998-04-16  
Takahito Kishi      1994-03-09  
Kotaro Ono      1997-05-16  
Michinari Takagi      1993-04-16  
Yoshimitsu Tsuji      1984-08-11  
Yohei Udagawa      1981-05-11  
Keita Watanabe      1998-12-06