NASU BLASEN
 
Country:    Japan
Year:   2020
Gender:  
Category:   Continental
 

Info | Cyclists | Photos | Results | Rankings | 2019 | 2021
Name Nat.   Birthdate   Team 2019  
Takaaki Higuchi      1995-09-29   Nasu Blasen  
Hayato Nishio      1994-01-09   Nasu Blasen  
Keito Nishio      1995-07-06   Nasu Blasen  
Kei Onodera      2000-10-19   Nasu Blasen  
Hiroshi Sato      1999-12-09  
Takashi Sato      1999-12-09  
Masayuki Shibata      1994-11-03   Nasu Blasen  
Masaki Shimojima      1993-03-13   Nasu Blasen  
Ryuji Shinkai      2000-07-14  
Taku Takemura      1997-09-28  
Junsei Tani      1994-08-04   Victoire Hiroshima  
Shotaro Watanabe      1994-08-29   Aisan