NINGXIA SPORTS LOTTERY
 
Country:    China
Year:   2020
Gender:  
Category:   Continental
 

Info | Cyclists | Photos | Results | Rankings | 2019 | 2021
Name Nat.   Birthdate   Team 2019  
Bai Lijun      1988-11-19   Ningxia Sports Lottery - Livall  
Ilya Davidenok      1992-04-19   Shenzhen Xidesheng  
Artur Fedosseyev      1994-01-29   Shenzhen Xidesheng  
Amir Kolahdozhagh      1993-01-07   Taiyun Miogee  
Li Daihou      1996-03-06   Shenzhen Xidesheng  
Ningxia Sports Lottery - Livall  
Li Shan      1996-01-23   Ningxia Sports Lottery - Livall  
Liu Zhi Chao      1997-03-20   Ningxia Sports Lottery - Livall  
Hamid Pour Hashemi      1990-06-03   Yunnan - Lvshan Landscape  
Qiao Feng      1991-05-07   Ningxia Sports Lottery - Livall  
Sun Zhengshuai      1996-12-22   Ningxia Sports Lottery - Livall  
Wu Leping      1998-02-08  
Xu Changquan      1997-01-16  
Xue Chaohua      1992-03-31  
You Liming      1999-10-06   Ningxia Sports Lottery - Livall