SHIMANO
 
Country:    Japan
Year:   2019
Category:   Continental
General manager:   Hidenori Nodera
Team manager:   Takashi Narushima, Shuichi Okubo
Assistant:   Masamitsu Ehara
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2018 | 2020
Name Nat.   Birthdate   Team 2018  
Shogo Ichimaru      1992-01-04   Bridgestone - Anchor  
Shotaro Iribe      1989-08-01   Shimano  
Keisuke Kimura      1991-12-15   Shimano  
Takahiro Koyama      1996-11-28   Shimano  
Saya Kuroeda      1995-09-28   Shimano  
Ryo Minato      1992-04-12   Shimano  
Tadaaki Nakai      1996-12-12  
Takuya Nakata      1996-06-03   Shimano  
Kota Yokoyama      1995-05-20   Shimano