KYIV CAPITAL
 
Country:    Ukraine
Year:   2019
Category:   Continental
General manager:   Mykyta Skorenko
Team manager:   Andrii Gorkusha
Assistant:   Roman Bukhtiak
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2020
Name Nat.   Birthdate   Team 2018  
Vitaliy Buts      1986-10-24   Hurom  
Kostiantyn Dakhnovskyi      1999-03-12  
Yaroslav Hnidashev      2000-01-20  
Oleksandr Prevar [1]       1990-06-28   Novak  
Oleksandr Shchypak      2000-09-05  
Vladyslav Soltasiuk      1997-09-23  
Yaroslav Tolstopiatenko      2000-07-25  
Andriy Vasylyuk      1987-08-29   Hurom  
Maksym Yaroshenko      2000-07-22  
 
[1]  27 July - 31 December