APPLE
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2019
Gender:  
Category:   Continental
 

Info | Cyclists | Photos | Results | Rankings | 2018 | 2020
Name Nat.   Birthdate   Team 2018  
Yuriy Chsherbinin      1996-03-06   Apple  
Kirill Chudakov      2000-12-14  
Sultan Khalel      1999-02-05  
Anton Lavrentyev      1995-07-12   Apple  
Sultanmurat Miraliyev      1990-10-13   RTS  
Nikita Panassenko      1992-03-18  
Yersayin Sapar      2000-08-25  
Artyom Silchenko      2000-09-16  
Vladimir Tsoy      1997-04-25   Astana City  
Nurgali Turebekov      1996-04-09  
Oleg Zemlyakov      1993-07-07   Apple  
Aspan Zhukenov      1996-07-11   Vino - Astana Motors