TAIYUN MIOGEE
 
Country:    China
Year:   2020
Category:   Continental
General manager:   Wu Zhiling
Team manager:   Yang Peng
 

Cyclists | Photos | Transfers | Vintages | 2019
Stay
   Edgar Nohales Nieto      
  
Unknown
   Tim Ariesen      
   Matej Drinovec      
   Gong Wenkai      
   Amir Kolahdozhagh      
   Andre Looij      
   Jeroen Meijers      
   Qiao Jiakun      
   Wang Bochao      
   Wang Yadong      
   Yan Shuaijie      
   Yang Wei      
   Yuning Jiao      
  
Out
   Chen Yujian        
   Dong Yonglong        
   Li Dongliang        
   Li Shuai