TRANSFERS
 
Teams | Cyclists

 
Database: 
Team: 
Country: 
Trainees: 
Rumours: 

Name   From   To Remarks
Jon Aberasturi Izaga   Ukyo   Euskadi - Murias
Marc De Maar   Hengxiang   Ukyo
Nathan Earle   Ukyo   Israel Cycling Academy
Egoitz Fernandez Ayarzaguena   Ukyo   Euskadi
Salvador Guardiola Tora   Ukyo   Kinan
Takaaki Higuchi   Ukyo   Nasu Blasen
Yukinori Hishinuma   Ukyo   InterPro - Stradelli
Robbie Hucker   IsoWhey - SwissWellness   Ukyo
Yuma Koishi   Nippo - Vini Fantini   Ukyo
Raymond Kreder   Roompot - Nederlandse Loterij   Ukyo
Kohei Yokotsuka      Ukyo
Naoya Yoshioka   Nasu Blasen   Ukyo