TRANSFERS
 
Teams | Cyclists

 
Database: 
Team: 
Country: 
Trainees: 
Rumours: 

Name   From   To Remarks
Thomas Brayan-Lund   Tarteletto - Isorex  
Kevin De Jonghe   Tarteletto - Isorex  
Jonas Goeman      Tarteletto - Isorex August
Andrew Leigh   Tarteletto - Isorex  
Alexander Maes   Tarteletto - Isorex  
Kirill Pozdnyakov   Synergy - Baku   Tarteletto - Isorex
Rob Ruijgh   Tarteletto - Isorex  
Ruben Scheire   Tarteletto - Isorex  
Polychronis Tzortzakis   Tarteletto - Isorex  
Elias Van Breussegem   Verandas Willems - Crelan   Tarteletto - Isorex
Julien Van Den Brande   EFC - L&R - Vulsteke   Tarteletto - Isorex
Vince Van Den Eynde   Junior   Tarteletto - Isorex
Louis Verhelst   Tarteletto - Isorex