TRANSFERS
 
Teams | Cyclists

 
Database: 
Team: 
Country: 
Trainees: 
Rumours: 

Name   From   To Remarks
Ginji Arashiro   Nasu Blasen  
Takaaki Higuchi   Ukyo   Nasu Blasen
Takahito Kishi   Nasu Blasen  
Atsuya Nagayoshi      Nasu Blasen
Yoshitomo Wakasugi   Nasu Blasen  
Yuto Yoshida   InterPro Cycling Academy   Nasu Blasen
Naoya Yoshioka   Nasu Blasen   Ukyo