RONDE VAN HOKKAIDO
 
Country:   Japan
Datum:  1-3/9/2016
Category:  2.2
 

Results | 2015 | 2017 | Palmares | More
 
1   Nariyuki Masuda       Utsunomiya - Blitzen
2   Pier Paolo De Negri       Nippo - Vini Fantini
3   Ricardo Garcia Ambroa       Kinan
4   Hideto Nakane       Aisan
5   Cyrille Thièry      
6   Naoya Yoshioka       Nasu Blasen
7   Jai Crawford       Kinan
8   Benjamí Prades Reverte       Ukyo
9   Yuzuru Suzuki       Utsunomiya - Blitzen
10   Thomas Lebas       Bridgestone - Anchor
 
prologue (1/9)
1   Jon Aberasturi Izaga       Ukyo
2   Cyrille Thièry      
3   Riccardo Stacchiotti       Nippo - Vini Fantini
4   Hayato Yoshida       Matrix - Powertag
5   Junya Sano       Matrix - Powertag
6   Ryu Suzuki       Bridgestone - Anchor
7   Hiroaki Harada       Aisan
8   Saya Kuroeda      
9   Jin Okubo       Utsunomiya - Blitzen
10   Takayuki Abe       Utsunomiya - Blitzen
Ranking:
1   Jon Aberasturi Izaga       Ukyo
 
1st stage (1/9)
1   Nariyuki Masuda       Utsunomiya - Blitzen
2   Damien Monier       Bridgestone - Anchor
3   Yuzuru Suzuki       Utsunomiya - Blitzen
4   Pier Paolo De Negri       Nippo - Vini Fantini
5   Airan Fernandez Casasola       Matrix - Powertag
6   Naoya Yoshioka       Nasu Blasen
7   Hideto Nakane       Aisan
8   Cyrille Thièry      
9   Benjamí Prades Reverte       Ukyo
10   Jai Crawford       Kinan
Ranking:
1   Nariyuki Masuda       Utsunomiya - Blitzen
 
2nd stage (2/9)
1   Pier Paolo De Negri       Nippo - Vini Fantini
2   Ricardo Garcia Ambroa       Kinan
3   Hideto Nakane       Aisan
4   Riccardo Stacchiotti       Nippo - Vini Fantini
5   Cyrille Thièry      
6   Jai Crawford       Kinan
7   Hayato Okamoto      
8   Benjamí Prades Reverte       Ukyo
9   Thomas Lebas       Bridgestone - Anchor
10   Yuzuru Suzuki       Utsunomiya - Blitzen
Ranking:
1   Nariyuki Masuda       Utsunomiya - Blitzen
 
3rd stage (3/9)
1   Lachlan Morton       Jelly Belly - Maxxis
2   Jose Vicente Toribio Alcolea       Matrix - Powertag
3   Ryota Nishizono       Bridgestone - Anchor
4   Keisuke Kimura       Shimano
5   Naoya Yoshioka       Nasu Blasen
6   Riccardo Stacchiotti       Nippo - Vini Fantini
7   Jon Aberasturi Izaga       Ukyo
8   Junya Sano       Matrix - Powertag
9   Pier Paolo De Negri       Nippo - Vini Fantini
10   Ryu Suzuki       Bridgestone - Anchor