MEMORIAL LESNIKOV
 
Country:   Russia
Datum:  27-29/5/2011
Category:  Track, IM
 

Results | 2010 | 2012 | Overview | CB Points Scale | Widget
 
Sprint
1   Robert Förstemann      
2   Andrii Vynokurov      
3   Denis Dmitriev      
4   Sergey Kucherov      
5   Rene Enders      
6   Michael Seidenbecher      
7   Carsten Bergemann      
8   Sebastian Doehrer      
9   Pavel Yakushevskiy      
10   Sam Webster      
 
Keirin
1   Michael Seidenbecher      
2   Aleksei Tkachev      
3   Carsten Bergemann      
4   Sergiy Omelchenko      
5   Sergey Polynskiy      
6   Andrii Vynokurov      
7   Vladimir Khozov      
8   Sebastian Doehrer      
9   Vadim Berbenyuk      
10   Eric Engler      
 
Team sprint
1  Germany
2  Germany
3  Russia
4  Germany
5  Russia
6  New Zealand
7  Russia
8  Russia
9  Czechia
10  Poland
 
1   Sebastian Doehrer      
  Rene Enders      
  Michael Seidenbecher      
2   Carsten Bergemann      
  Robert Förstemann      
  Marc Schroder      
3   Denis Dmitriev      
  Sergey Kucherov      
  Pavel Yakushevskiy