GP SOTCHI
 
Country:   Russia
Datum:  6-10/4/2011
Category:  2.2
 

Results | 2008 | 2012 | Palmares | More
 
1   Björn Schröder       Nutrixxion - Sparkasse
2   Oleksandr Sheydyk       ISD - Lampre
3   Sergey Rudaskov       Itera - Katusha
4   Maksym Vasyliev       ISD - Lampre
5   Dmitry Kosyakov       Itera - Katusha
6   Grischa Janorschke       Nutrixxion - Sparkasse
7   Andriy Vasylyuk       Kolls
8   Ruslan Tleubayev      
9   Pavel Kochetkov       Itera - Katusha
10   Evgeny Reshetko      
 
1st stage
1   Grischa Janorschke       Nutrixxion - Sparkasse
2   Björn Schröder       Nutrixxion - Sparkasse
3   Sergey Rudaskov       Itera - Katusha
 
2nd stage
1   Dmitry Kosyakov       Itera - Katusha
2   Boris Shpilevsky       Tabriz Petrochemical
3   Sebastian Forke       Nutrixxion - Sparkasse
 
3rd stage
1   Pavel Korolev      
2   Alexander Prishpetniy       Itera - Katusha
3   Alexander Filipov      
 
4th stage
1   Sergey Rudaskov       Itera - Katusha
2   Björn Schröder       Nutrixxion - Sparkasse
3   Oleksandr Sheydyk       ISD - Lampre
 
5th stage
1   Ruslan Tleubayev      
2   Alexey Kunshin      
3   Boris Shpilevsky       Tabriz Petrochemical