TOUR OF TOCHIGI
 
Country:   Japan
Datum:  23-25/3/2018
Category:  2.2
 

Results | 2017 | 2019 | Palmares | CB Points Scale | Widget
 
Ranking
1   Michael Potter       ACA - Ride Sunshine Coast
2   Raymond Kreder       Ukyo
3   Nariyuki Masuda       Utsunomiya - Blitzen
4   Robbie Hucker       Ukyo
5   Shotaro Iribe       Shimano
6   Yuzuru Suzuki       Utsunomiya - Blitzen
7   Freddy Ovett      
8   Benjamí Prades Reverte       Ukyo
9   Atsushi Oka       Utsunomiya - Blitzen
10   Benjamin Hill       Ljubljana - Gusto Xaurum
11   Hayato Okamoto       Aisan
12   Shotaro Watanabe       Aisan
13   Park Keonwoo       LX
14   Yukihiro Doi       Matrix - Powertag
15   Yusuke Hatanaka       Ukyo
16   Toby Orchard       ACA - Ride Sunshine Coast
17   Ryu Suzuki       Utsunomiya - Blitzen
18   Jose Vicente Toribio Alcolea       Matrix - Powertag
19   Airan Fernandez Casasola       Matrix - Powertag
20   Kim Euro       LX
21   Yasuharu Nakajima       Kinan
22   So Insu       LX
23   Takahito Kishi      
24   Kota Yokoyama       Shimano
25   Masayuki Shibata       Nasu Blasen