LVIV
 
Country:    Ukraine
Year:   2018
Category:   Continental
General manager:   Anatolii Veselov
Team manager:   Oleksandr Seliverstov
Assistant:   Oleksandr Tatarenko
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2019
Name Nat.   Birthdate   Team 2017  
Anatoliy Budyak [1]       1995-09-29   ISD - Jorbi  
Roman Deshko [2]       1998-09-06  
Pavlo Duma [2]       1997-01-26  
Volodymyr Dzhus      1993-06-23   ISD - Jorbi  
Volodymyr Fredyuk [2]       1992-08-14  
Roman Gladysh [3]       1995-10-12  
Sergiy Grechyn [4]       1979-06-09  
Iliya Klepikov      1994-02-02   ISD - Jorbi  
Oleksander Kryvych [5]       1999-09-08  
Timur Maleev      1996-02-16  
Kenneth Mercken [3]       1976-08-24  
Sergii Movchan      1993-10-29  
Bogdan Musiyenko [6]       1997-07-11  
Valeriy Romanenkov [5]       1999-09-29  
Andriy Rozhonyuk [2]       1997-04-27  
Roman Seliversov [7]       1996-09-06   ISD - Jorbi  
Viktor Strogush [4]       1998-10-16  
Maksym Vasyliev      1990-04-14   Yunnan - Lvshan Landscape  
Niels Willaerts [8]       1998-03-31  
Vladislav Zubar [1]       1997-05-11  
 
[1]  1 January - 30 June
[2]  1 July - 31 December
[3]  1 April - 31 December
[4]  1 January - 31 May
[5]  1 August - 31 December
[6]  1 May - 31 December
[7]  1 January - 28 February
1 April - 31 December: CCB Foundation - Sicleri
[8]  1 September - 31 December