APPLE
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2018
Category:   Continental
General manager:   Mergen Dyuissaliyev
Team manager:   Yevgeniy Yakovlev
Assistant:   Samat Sapazhanov
 

Cyclists | Photos | Uitslagen | Victories | Rankings | 2019
Name Nat.   Birthdate   Team 2017  
Shakir Adilov      1995-02-17  
Maxat Ayazbayev      1992-01-27   Keyi - Look  
Yuriy Chsherbinin      1996-03-06   Astana City  
Ilya Davidenok [1]       1992-04-19   Tabriz Shahrdari  
Artur Fedosseyev [1]       1994-01-29   RTS - Monton  
Vadim Galeyev      1992-02-07   RTS - Monton  
Pavel Gatskiy      1991-01-01  
Alexandr Gladilin      1999-03-24  
Ilya Gorbushin      1998-05-18   Astana City  
Anton Lavrentyev      1995-07-12  
Dmitriy Lukyanov      1993-03-09   Vino - Astana Motors  
Dmitriy Rive      1995-04-19   Keyi - Look  
Islam Usmanov      1997-05-25   Keyi - Look  
Nikolay Zaitsev      1991-12-07  
Oleg Zemlyakov      1993-07-07   Vino - Astana Motors  
 
[1]  1 January - 30 June
1 July - 31 December: Beijing XDS Innova