ISD - LAMPRE
 
Country:    Ukraine
Year:   2011
Category:   Continental
General manager:   Emmanuil Beygelzimer
Team manager:   Yevgen Novykov, Walter Maes, Oleksii Solntsev
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2010 | 2012
Name Nat.   Birthdate   Team 2010  
Yuriy Agarkov      1987-01-08   ISD Sport - Donetsk  
Dmytro Grabovsky      1985-09-30   ISD - Neri  
Denys Karnulin      1990-08-18   ISD Sport - Donetsk  
Oleksandr Martynenko      1989-07-22   ISD Sport - Donetsk  
Anatoliy Pakhtusov      1985-04-17   ISD Sport - Donetsk  
Vitaliy Popkov      1983-06-16   ISD Sport - Donetsk  
Oleksandr Sheydyk      1980-09-13   ISD Sport - Donetsk  
Artem Topchanyuk      1989-01-27   ISD Sport - Donetsk  
Maksym Vasyliev      1990-04-14   ISD Sport - Donetsk