SHIMANO
 
Country:    Japan
Year:   2014
Category:   Continental
General manager:   Masamitsu Ehara
Team manager:   Hidenori Nodera
Assistant:   Shuichi Okubo
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2013 | 2015
Name Nat.   Birthdate   Team 2013  
Yusuke Hatanaka      1985-06-21   Shimano  
Shotaro Iribe      1989-08-01   Shimano  
Masato Izutsu      1981-05-21   Shimano  
Keisuke Kimura      1991-12-15  
Darren Low      1988-07-14  
Hiroki Nishimura      1994-10-20   Shimano  
Ryoma Nonaka      1989-07-22   Shimano  
Kota Yokoyama [1]       1995-05-20  
Hayato Yoshida      1989-05-19   Shimano  
 
[1]  April - December