SHIMANO
 
Country:    Japan
Year:   2013
Category:   Continental
General manager:   Masamitsu Ehara
Team manager:   Hidenori Nodera
Assistant:   Shuichi Okubo
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | 2012 | 2014
Name Nat.   Birthdate   Team 2012  
Kazuki Aoyanagi      1989-02-21   Parkhotel Rooding  
Yusuke Hatanaka      1985-06-21   Shimano  
Shotaro Iribe      1989-08-01   Shimano  
Masato Izutsu      1981-05-21   Shimano  
Hiroki Nishimura [1]       1994-10-20  
Ryoma Nonaka      1989-07-22   Shimano  
Yuzuru Suzuki      1985-11-06   Shimano  
Masahiko Yasui      1989-05-01  
Hayato Yoshida      1989-05-19   Bridgestone - Anchor  
 
[1]  April - December