UKYO
 
Country:    Japan
Year:   2019
Category:   Continental
General manager:   Tadahiko Kuwabara
Team manager:   Tadahiko Kuwabara
Assistant:   Keita Onishi, Yusuke Numazawa
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2018
In
   Sam Crome     
   Kohei Uchima     
  
Stay
   Robbie Hucker      
   Yuma Koishi      
   Raymond Kreder      
   Benjamí Prades Reverte      
   Kosuke Takeyama      
   Kohei Yokotsuka      
   Naoya Yoshioka      
  
Out
   Rodrigo Araque Llorente        
   Marc De Maar        
   Yusuke Hatanaka        
   Eiichi Hirai        
   Yoshimitsu Hiratsuka     
   Michimasa Nakai        
   Oscar Pujol Munoz        
   Suguru Tokuda     
   Tanzo Tokuda