NASU BLASEN
 
Country:    Japan
Year:   2019
Category:   Continental
General manager:   Atsuhito Wakasugi
Team manager:   Kota Iwai
Assistant:   Takuya Gunji
Bicycle:   Boma
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2018
In
   Tomoyuki Iino      Utsunomiya - Blitzen
   Kaito Nakamura        
   Keito Nishio        
   Kei Onodera      Junior
  
Stay
   Takaaki Higuchi      
   Shota Minowa      
   Hayato Nishio      
   Masayuki Shibata      
   Masaki Shimojima      
  
Out
   Atsuya Nagayoshi        
   Yuto Yoshida