VINO - ASTANA MOTORS
 
Country:    Kazakhstan
Year:   2019
Category:   Continental
General manager:   Venera Gavrilova
Team manager:   Alesandr Shushemoin
Assistant:   Sergey Danniker, Yevgeny Nepomyachshiy, Sergey Vlassenko
 

Cyclists | Photos | Victories | Rankings | Vintages | 2018
In
   Gleb Brussenskiy      Junior
   Yevgeniy Fedorov      Junior
   Matvey Nikitin      Astana City
   Daniil Pronskiy      Junior
   Vadim Pronskiy      Astana City
   Grigoriy Shtein      Astana City
  
Stay
   Stepan Astafyev      
   Kairat Khadylbek      
   Alexandr Ovsiannikov      
   Alexandr Semenov      
   Nikita Sokolov      
   Alexey Voloshin      
  
Out
   Arman Kamyshev        
   Dmitriy Kharchenko        
   Dmitriy Lessechko        
   Yevgeniy Nepomnyachshiy        
   Dmitriy Vaint        
   Aspan Zhukenov      Apple